SEJLTID I MÆRSK.

Pier 11 på Brooklyn New York, som fra 1958 til 1975 var "hjemhavn" for jorden rundt- og filippinerfarten. Med en kajlængde på 625 meter og et pakhusareal på 24.600 M2, var det det største enkelt kajanlæg i New York havn.

LEDA MÆRSK.

Leda Mærsk bygget på Odense Stålskibsværft 1957.

 

Jeg påmønstrede mit første skib Leda Mærsk, som maskinassistent i Genoa marts 1965. Efter tre rejser i "jorden rundt farten" og med masser af arbejde samt selvfølgelig en masse oplevelser afmønstrede jeg i Genoa april 1966. Det var, troede jeg så det. Jeg havde fået, det jeg gik efter nemlig en tur ud i den store verden.

EFFIE MÆRSK.

Effie Mærsk bygget på Odense Stålskibsværft 1955.

Men efter en ferie var jeg så tilbage, idet jeg mønstrede Effie Mærsk som maskinassistent i New York juni 1966. Effie Mærsk sejlede "Filippinerfarten". Efter 6 ombord måneder, afmønstrede jeg i december 1966 i Yokohama.  Da vi havde monteret "alarmer" i maskinrum-met, blev antallet af assistenter reduceret og jeg blev derfor ommønstret til Laust Mærsk.

LAUST MÆRSK.

Laust Mærsk bygget på Odense Stålskibsværft 1965

 

 Efter en rejse med det Japansk hurtigtog "New Tokaido Line" til Osaka, mønstrede jeg Laust Mærsk på reden i Kobe. Det var noget af et kulturchock, at komme fra en stykgodsbåd til en bulkcarrier. Efter nogle rejser med blandt andet kul fra USA og jernmalm fra Australien til  Japan, afmønstrede jeg i Baltimore juni 1967.

CECILIE MÆRSK.

Cecilie Mærsk bygget på Kockums 1967.

Efter en ferie, fik jeg besked på at jeg som ma-skinassistent skulle have en nybygning fra Koc-kum. Cecilie Mærsk, en af de nye moderne og hurtigsejlende C-både. Efter et nybygningskursus på Kgs. Nytorv og en periode på værftet, blev vi mønstret ombord i november 1967. Og efter godt 10 måneder ombord afmønstrede jeg i september 1968 i New York, da jeg skulle hjem for at læse til maskinmester på Odense Maskinmesterskole. Perioden ombord var præget af mange uheld. Først en revne i bunden af skroget på jomfru-rejsen og sidst en kollision i Nagoya, hvor Cecilie Mærsk kolliderede med et Fillipinsk skib. For ikke at tale om de mange problemer med specielt hovedmotoren. 

I 1970, var jeg tilbage i Cecilie Mærsk igen, denne gang som 2. maskinmester. Jeg var undet studiet blevet gift og min kone Birgit var med på hustrumedrejse. Vi mønstrede i New York i maj 1970, på grund af en graviditet måtte hun er tur på hospitalet i Japan og derefter hjem. Jeg selv mønstrede af i New York i april 1971 og skulle så for første gang se vores søn, der nu var næsten 6 måneder gammel.

Efter min ferie var jeg så tilbage i Cecilie Mærsk, nu for tredje gang. Mønstrede i Cristobal, efter en uges ophold i Panama City. På vej op til New York, fik jeg besked om at jeg skulle over i Chastine Mærsk, som 1. maskinmester. Jeg afmønstrede i Newport News, efter et par uger i skibet.

CHASTINE MÆRSK.

Chastine Mærsk bygget på Bergens Mek. 1968

 

Mønstrede Chastine Mærsk (som også sejlede filippinerfarten) i Penang august 1971 og efter rundrejse afmønstrede jeg i Penang november 1971, for at flyve over til Japan. Hvor jeg skulle mønstre i Rita Mærsk også som afløser 1. mester.

RITA MÆRSK.

Rita Mærsk bygget på Nakskov Skibsværft 1955

 

Mønstrede i Rita Mærsk i Miike november 1971 og efter en rejse på Indien-Persergolfen afmønstre-de jeg i Hong Kong i februar 1972 og rejste hjem på ferie. Mine oplevelserne ombord fik mig stærkt til at overveje at sige op og gå i land.

MÆRSK SERVER - MÆRSK HELPER - MÆRSK SHIPPER.

Mærsk Server bygget på Århus Flydedok 1971.

 

 

Efter afholdt ferie og et møde på rederiet vedrørende mine oplevelser ombord i Rita Mærsk, blev jeg overtalt til at fortsætte i rederiet og blev sendt over i forsyningsskibene. Mønstrede som 1. mester i Mærsk Server, Mærsk Helper og Mærsk Shipper i perioden fra marts til september 1972.

SUSAN MÆRSK.

Susan Mærsk bygget i Nakskov 1954.

I september opsagde jeg min stilling i rederiet og min opsigelsesperiode blev som 1. mester ombord i Susan Mærsk som jeg mønstrede i Abijan i oktober 1972. Efter en halv rundrejse i "afrikafarten" afmønstrede jeg i Cape Town december 1972. Hvorefter det var hjem og holde ferie og så igang med at finde et job i land.

MINE ERINDRINGER.

ISBN 978-87-994554-1-6

 

 

 

 

 

 

 

Erindringerne fra tiden i Mærsk skrev jeg i 2010 og samme år blev de i uddrag bragt i bladet SØFART. I 2011 blev de under titlen "SEJLTID I MÆRSK  fra assistent til mester", trykt og udgivet.

BOGEN KAN DOWNLOADES: http://www.gunnersen.dk/Media/Sejltid.pdf

Den trykte udgave af bogen kan købes hos mig, prisen er 200,- kroner plus forsendelse.